Thứ Năm , Tháng Bảy 20 2017
Home / 1 - Thiết bị đo / Đo khí thải – chất lượng không khí

Máy đo khí thải và chất lượng không khí.

Sử dụng để đo và phân tích các thành phần khí thải trong không khí, kiểm soát các loại khí như: Oxy, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S,…

Đo khí thải – chất lượng không khí