Ampe kìm TENMARS TM-14E

Ampe kìm TENMARS TM-14E

Ampe kìm TENMARS TM-14E

Ampe kìm TENMARS TM-14E
Ampe kìm TENMARS TM-14E

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  TENMARS TM-14E:

– Dải đo:
+ Dòng điện AC/DC: 0~400A
+ Điện áp AC/DC: 0~600V
– Đường kính dây đo được: 30mm