Ampe kìm TENMARS YF-8050

Ampe kìm TENMARS YF-8050

Ampe kìm TENMARS YF-8050
Ampe kìm TENMARS YF-8050

THÔNG SỐ KỸ THUẬT  TENMARS YF-8050:

– Dải đo:
+ Dòng điện AC: 0.1~1000A
+ Điện áp AC: 0.1~750V
– Điện trở: 1~4000Ω
– Tần số: 1Hz~4MHz (đo không tiếp xúc)
– Kiểm tra Diode
– Đo dây cỡ: 52mm
– Tính năng:
+ Hiển thị LCD
+ Chuông báo
+ Chỉ thị pin yếu
+ APS

Specification Tenmars YF-8050:

Maximum Current600 Amps
Display2000 counts
Max. Conductor Size35mm
AC Current10mA to 600A, ±(2.0% of rdg + 5 dgts)
AC Voltage0.1V to 750V, ±(1.2% of rdg + 3 dgts)
Resistance1Ω to 2000Ω, ±(1.0% of rdg + 2 dgts)
Continuity BuzzerYes
Frequency1Hz to 5MHz, ±(0.8% of rdg + 3 dgts)
Peak and Data HoldYes
Dimensions221mm (L) x 62mm (W) x 35mm (D)
Weight330g