Hiển thị 1–24 của 30 kết quả

Đo áp suất là phân tích một lực tác dụng bởi một chất lỏng trên bề mặt. Áp suất thường được đo bằng đơn vị lực trên một đơn vị diện tích bề mặt. Nhiều kỹ thuật đã được phát triển để đo áp suất và chân không

15,140,000

Máy đo nhiệt độ độ ẩm

Bộ Kit testo 440 – Đo chênh áp (Bluetooth)

11,290,000
12,700,000
2,980,000
6,930,000
2,260,000