Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Đo áp suất là phân tích một lực tác dụng bởi một chất lỏng trên bề mặt. Áp suất thường được đo bằng đơn vị lực trên một đơn vị diện tích bề mặt. Nhiều kỹ thuật đã được phát triển để đo áp suất và chân không