Hiển thị tất cả 11 kết quả

Máy kiểm tra pin là một thiết bị điện tử dùng để kiểm tra trạng thái của pin điện, đi từ một thiết bị đơn giản để kiểm tra điện tích thực sự có trong các tế bào và / hoặc đầu ra điện áp của nó, để kiểm tra toàn diện hơn về tình trạng của pin, cụ thể là khả năng tích lũy điện tích và bất kỳ lỗi nào có thể ảnh hưởng đến