Hiển thị tất cả 10 kết quả

Máy phân tích công suất được sử dụng để đo dòng công suất (w) trong hệ thống điện. Điều này đề cập đến tốc độ truyền điện giữa nguồn điện và bồn rửa, do đó biểu thức thay thế của công suất dưới dạng năng lượng trên giây (J / s).