Máy dò khí (gas detector)  một thiết bị đo khí phát hiện sự hiện diện của các chất khí trong một khu vực, như một phần của hệ thống an toàn. Thiết bị dò khí gas được sử dụng để phát hiện rò rỉ khí hoặc khí thải khác và có thể kết nối với hệ thống điều khiển để quá trình có thể tự động tắt

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.