Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE KT 2020