Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1220

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1220

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1220

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1220
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1220

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1220 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1220
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1220