Đồng hồ vạn năng cầm tay Fluke 107

  • Đo điện áp AC/DC 600,0 V
  • Độ chính xác điện áp: 1,0 % + 3
  • Đo dòng điện AC/DC 10,00 A
  • Độ chính xác dòng điện 1,5 % + 3
Category: Hãng sản xuất: