Infrared thermometer Kyoritsu 5510 (-40 đến ~ 300 Độ C)

  • Model: Kyoritsu 5510
  • Wide measuring range: -40ºC ~ 300ºC
  • Resolution: 0.5ºC. 1ºC
  • Accuracy: 0 ~ 300ºC: – + 1%, 0 ~ -30ºC: ± 3ºC ± 1dgt, -30ºC: ± 5ºC ± 1dgt
  • Response time: 1s
Category: Hãng sản xuất: