Showing 1–12 of 71 results

Ampe kìm  thiết bị đo điện chuyên dụng để đo dòng điện với dải đo rộng từ 100mA đến 2000A . Một số model ampe kìm được tích hợp nhiều tính năng như đồng hồ vạn năng  đo: điện áp, điện trở, tần số