Showing all 6 results

Máy đo ánh sáng là một thiết bị dùng để đo lượng ánh sáng. Trong nhiếp ảnh, một đồng hồ đo ánh sáng được sử dụng để xác định mức phơi sáng thích hợp cho một bức ảnh.