Hoạt độ nước (aw) hay độ ẩm tương đối cân bằng (ERH)  thông số đặc trưng cho lượng nước tự do tồn tại trong sản phẩm, được xác định bằng tỷ lệ áp suất hơi bay hơi của nước trong sản phẩm với áp suất bay hơi của nước tinh khiết ở cùng điều kiện nhiệt độ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.