Tia cực tím hay tia tử ngoại, tia UV là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy nhưng dài hơn tia X. Phổ tia cực tím có thể chia ra thành tử ngoại gần và tử ngoại xạ hay tử ngoại chân không

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.