Camera nhiệt FLir  loại camera có thể chụp được các hình ảnh có độ tối thấp nhờ các cảm biến nhiệt. Đây  một loại camera hiện đại giúp cho việc đo nhiệt độ, tìm kiếm cứu nạn và an ninh

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.