Showing all 11 results

Ẩm kế (tiếng Anh: hygrometer) hay máy đo độ ẩm một dụng cụ dùng để đo lượng hơi nước trong không khí, trong đất hoặc trong vùng không gian hạn chế. … Nhiệt độ có thể thay đổi độ ẩm