Máy đo khí thải là thiết bị đo lường nồng độ của các loại khí khác nhau và điều chỉnh đầu đốt trên lò hơi để giúp đạt được quá trình cháy tối ưu. Việc đốt cháy hiệu quả cũng làm giảm phát thải các chất gây ô nhiễm như oxit nitric (NO), nitơ điôxit (NO2), sulfur dioxide (SO2), và các hạt vật chất

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.