Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013

Nhận ngay CO.OP Mart Vouchers khi mua các sản phẩm dưới của Fluke. Khuyến mãi diễn ra từ ngày: 1 Tháng mười – 31 tháng 12 năm 2013. Nhanh tay sỡ hữu 1 thiết bị tốt nhất và nhận quà tặng –

Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013

Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013
Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013

Danh sách các sản phẩm nhận được khuyến mãi và giá trị của Vouchers

Model

CO.OP Mart Vouchers

(VND)

Đồng hồ vạn năng Fluke
FLUKE-113100,000
FLUKE-114100,000
FLUKE-115100,000
FLUKE-116100,000
FLUKE-117100,000
FLUKE-175100,000
FLUKE-177100,000
FLUKE-179200,000
FLUKE-233200,000
FLUKE-27II200,000
FLUKE-287300,000
FLUKE-289300,000
FLUKE-28II200,000
FLUKE-77-4100,000
FLUKE-83-5200,000
FLUKE-87-5200,000
FLUKE-88-5200,000
FLK-CNX 3000 IND300,000
FLK-CNX 3000 GM300,000
FLK-CNX 3000 HVAC300,000
FLK-CNX t3000 System Kit200,000
FLK-CNX i3000 System Kit300,000
FLK-CNX a3000 System Kit200,000
FLK-CNX v3000 System Kit200,000
Ampe kìm Fluke
FLUKE-323100,000
FLUKE-324100,000
FLUKE-325100,000
FLUKE-353300,000
FLUKE-355300,000
FLUKE-360300,000
FLUKE-365100,000
FLUKE-373100,000
FLUKE-374100,000
FLUKE-375200,000
FLUKE-376200,000
FLUKE-381300,000
FLUKE-902100,000
Máy kiểm tra điện Fluke
FLUKE-2042300,000
FLUKE-2042T200,000
FLUKE-9040100,000
FLUKE-9062100,000
Đo điện trở cách điện Fluke
FLUKE-1503200,000
FLUKE-1507300,000
FLUKE-1577300,000
FLUKE-1587300,000
Máy đo khoảng cách Fluke
FLUKE-414D100,000
FLUKE-424D200,000
FLUKE-419D100,000
Đo nhiệt độ Fluke
FLUKE-561100,000
FLUKE-566200,000
FLUKE-568300,000
FLUKE-53-2 B200,000
FLUKE-54-2 B200,000
FLUKE-52-2200,000
FLUKE-51-2100,000
FLUKE-61100,000
FLUKE-63200,000
Fluke-62 MAX100,000
FLUKE-62 MAX+100,000
zp8497586rq