Thiết bị đo gió Prova AVM 03

Thiết bị đo gió Prova AVM 03

Thiết bị đo gió Prova AVM 03

Thiết bị đo gió Prova AVM 03
Thiết bị đo gió Prova AVM 03

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thiết bị đo gió Prova AVM 03 :

Thiết bị đo gió Prova AVM 03
Thiết bị đo gió Prova AVM 03