Category Archives: Khúc xạ kế đo độ mặn Atago

Khúc xạ kế đo độ mặn Atago

Được sử dụng để đo độ mặn, kiểm soát độ mặn của nước muối, dung dịch natri clorua hay nước biển. Tính năng chống nước chuẩn IP65, tự động bù trừ nhiệt độ.