Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.021A

Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.021A

Máy đo điện áp Laserliner 083.021A

Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.021A
Thiết bị kiểm tra điện áp Laserliner 083.021A

Mô tả  Laserliner 083.021A

Cable tracer thiết lập với máy phát và máy thu.

  • Đáng tin cậy và kiểm tra điện áp nhanh chóng với điện áp thông dụng nhất
  • Kiểm tra điện áp AC và kiểm tra điện áp DC
  • Tự động kiểm tra phạm vi và chức năng chuyển đổi để thử nghiệm trực tiếp và đo lường
  • Pha đơn và kiểm tra trường quay với màn hình hiển thị thứ tự pha
  • Đơn cực giai đoạn thử nghiệm
  • Tự động kiểm tra liên tục với tín hiệu âm thanh
  • CAT III – 1000 V – có thể được sử dụng để đo suốt lắp đặt xây dựng
  • An toàn tự kiểm tra (AC cảnh báo) từ 50 V, hoạt động ở chế độ khẩn cấp mà không cần pin
  • Chiếu sáng LED siêu sáng cho các điểm thử nghiệm tích hợp chiếu sáng

Technical data Máy đo điện áp Laserliner 083.021A

VOLTAGE RANGE12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
VOLTAGE DETECTIONAutomatic
PEAK CURRENT1s < 0.2 A / Is (5 s) < 3.5 mA
FREQUENCY RANGE50/60 Hz
SINGLE-POLE PHASE TESTVoltage range 100…690 V AC (50/60 Hz)
CONTINUITY TESTResistance range < 300 Ω Test current 5 μA Overvoltage protection 690 V AC/DC
ROTARY FIELD DIRECTION INDICATORVoltage range (LEDs) 100…400 V Frequency range 50/60 Hz
OVERVOLTAGE CATEGORYCAT III – 1000 V / CAT IV – 600 V Pollution degree 2
POWER SUPPLY2X 1.5 TYPE AAA, LR03, ALKALINE
OPERATING TEMPERATURE-10 °C … 55 °C
WEIGHT220 g