Category Archives: Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm

Thiết bị đo nhiệt độ – độ ẩm Testo được thiết kế cầm tay và để bàn. Tính năng nâng cao như ghi dữ liệu, sai số thấp,…