Ampe kìm Fluke 353 True RMS 2000A

Fluke 353 là đồng hồ ampe kìm có được thiết kế để chuyên đo dòng cao AC và DC. Ampe kìm Fluke 353 hỗ trợ công nghệ True RMS giúp đo chính xác dòng nhiễu méo hơn. Đồng hồ xử lý hiệu dụng thực dòng AC và DC lên tới 2000A đáng tin cậy..