Ampe kìm Fluke T5-1000

Fluke T5-1000 là dòng ampe kìm có khả năng đo điện áp, dòng điện và đo thông mạch. Ampe kìm Fluke T5-1000 thiết kế linh hoạt giúp kiểm tra các mạch nhỏ nhanh và chính xác hơn.