Bộ Kit testo 440 – Chẩn đoán nguy cơ nấm mốc

    • Nhiệt độ lưu trữ : -30 °C đến 60 °C
    • Nhiệt độ vận hành : -15 °C đến 40 °C
    • Độ ẩm không khí : 20 đến 80 %RH không ngưng tụ
    Danh mục: