Camera hồng ngoại Fluke TiS55

Camera hồng ngoại Fluke TiS55 cung cấp độ phân giải, phạm vi và độ chính xác để dễ dàng và nhanh chóng xác định các vấn đề trước khi chúng trở thành thất bại tốn kém.