Camera kiểm tra chân cáp quang Fluke FI-3000

    Camera kiểm tra chân cáp quang Fluke FI-3000 phóng to từng sợi hoặc thực hiện phân tích PASS / FAIL tự động trong vài giây. Fluke FI-3000 FiberInspector Pro là giải pháp kiểm tra MPO hiệu quả nhất trong ngành.