Camera kiểm tra chân cáp quang Fluke FI2-7300

Camera kiểm tra chân cáp quang Fluke FI2-7300 phóng to từng sợi hoặc thực hiện phân tích PASS / FAIL tự động trong vài giây. Fluke FI2-7300 FiberInspector Pro là giải pháp kiểm tra MPO hiệu quả nhất trong ngành.