Camera nhiệt Fluke TiR110

Camera nhiệt Fluke TiR110 là một trong những hình ảnh nhiệt chuyên nghiệp, nhẹ nhất, dễ sử dụng nhất xung quanh. Cho dù bạn đang tìm kiếm rò rỉ không khí, độ ẩm ẩn, lỗi xây dựng hay các vấn đề xây dựng khác,