Camera nhiệt Fluke TiR3FT (320 x 240 px)

Fluke TiR3FT là dòng Camera nhiệt được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng xây dựng, là một máy ảnh chụp nhiệt cầm tay dễ sử dụng.