Camera nhiệt Fluke TiS60+(-20 °C đến 400 °C)

Camera nhiệt Fluke TiS60+ là camera hồng ngoại có độ phân giải 320 x 240 (76.800 điểm ảnh). Được thiết kế để thực thi công việc trong công tác bảo trì thiết bị công nghiệp.