Camera nhiệt Fluke TiX660

Camera hồng ngoại Fluke TiX660 là một phần của camera hồng ngoại HD đầu tiên được chế tạo với Fluke Connect. để tăng cường hơn nữa khả năng xem chi tiết từ khoảng cách xa.