Camera nhiệt Fluke VT02

Camera nhiệt Fluke VT02 kết hợp sự tiện lợi của một nhiệt kế tại chỗ với ưu điểm hình ảnh của một màn hình nhiệt tạo ra một loại công cụ hoàn toàn mới – một máy ảnh xử lý sự cố với bản đồ nhiệt hồng ngoại.