Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiS50

Camera nhiệt hồng ngoại Fluke TiS50 giúp tìm kiếm sự cố nhanh trong các ứng dụng điện, cơ khí và xây dựng với camera hồng ngoại Fluke TiS50 với công nghệ ngắm và ngắm lấy nét cố định.