Đồng hồ chỉ thị pha không tiếp xúc KYORITSU 8035

  Đồng hồ chỉ thị pha an toàn không tiếp xúc KYORITSU 8035, K8035:

  • Đo từ 70 đến 1000V AC
  • Đo không cần tiếp xúc với dây có điện
  • Tiêu chuẩn an toàn quốc tế
  • Đèn Led siêu sáng
  • Chỉ thị số
  WordPress › Lỗi

  Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

  Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.