Đồng hồ vạn năng Fluke 114 True RMS

    Fluke 114 là đồng hồ đo điện với khả năng đo dòng điện AC/DC lên tới 600V. Đồng hồ vạn năng Fluke 114 tích hợp công nghệ True RMS giúp đo chính xác hơn. Máy có tính năng chống quá áp rất thích hợp cho công việc thường phải đo dòng cao.

    WordPress › Lỗi

    Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

    Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.