Đồng hồ vạn năng Fluke 116 HVAC Multimeter

    Đồng hồ vạn năng Fluke 116 True RMS là một công cụ tuyệt vời để thực hiện kiểm tra các thiết bị điện trong các hệ thống HVAC vì nó kết hợp đo lường cho một loạt các đầu ra điện (điện áp, điện trở, điện dung và tần số) với các thông số cụ thể của HVAC như nhiệt độ và vi mô đo lường dòng thấp

    WordPress › Lỗi

    Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

    Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.