Đồng hồ vạn năng Fluke 289 (Ghi dữ liệu cho công nghiệp)

  • Đo tối đa 10 A (20 A trong 30 giây).
  • Phạm vi điện dung 100 mF.
  • Chụp cực đại để ghi lại quá độ nhanh nhất là 250 μs.
  • Dây kiểm tra cao cấp và kẹp cá sấu đi kèm
  • Có giác cắm Amp.