Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max True RMS

    Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max hay còn gọi lại Fluke 87-5 Max hoặc Fluke 87-V Max được nâng cấp toàn diện và thừa hưởng tất cả các tính năng từ đàn anh Fluke 87V. Vạn năng kế Fluke 87V Max cho khả năng đo AC/DC lên tới 1000V với điện áp và 10A với dòng điện. Độ chính xác ấn tượng ±(0,05% + 1).

    WordPress › Lỗi

    Đã có một lỗi nghiêm trọng trên trang web của bạn.

    Tìm hiểu thêm về gỡ lỗi trong WordPress.