Đồng hồ vạn năng số chính xác Fluke 8845A

Thiết bị đo đa năng Fluke 8845A với nhiều chức năng đo và kiểm tra với độ chính xác đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm. Bạn có thể sử dụng làm thiết bị tham chiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm.