Kit testo 440 đo nhiệt độ, độ ẩm (Bluetooth)

12,700,000

  • Dải đo : -40 đến +150 °C
  • Độ chính xác : ±1,3 °C