Kit testo 440 đo nhiệt độ, độ ẩm (Bluetooth)

    • Dải đo: -40 đến +150 °C
    • Phạm vi độ ẩm: 0 đến 100 %rh
    • Độ chính xác cao
    • Nhà sản xuất: Testo Đức
    • Bảo hành 12 tháng