Máy ảnh nhiệt Fluke Ti27 (-20 °C đến +600 °C)

Máy ảnh nhiệt Fluke Ti27 kết hợp cảm biến mạnh mẽ với thiết kế chắc chắn để mang lại hiệu suất thực tế đã được chứng minh cho một loạt các ứng dụng chẩn đoán.