Máy ảnh nhiệt Fluke TiR27

Máy ảnh nhiệt Fluke TiR27 là sự kết hợp cảm biến mạnh mẽ với thiết kế chắc chắn để mang lại hiệu suất thiết thực, và được chứng minh để kiểm tra tòa nhà, kiểm toán năng lượng, thời tiết và các ứng dụng bảo trì tòa nhà