Máy ảnh nhiệt Fluke TiS45

Máy ảnh nhiệt Fluke TiS45 cung cấp độ phân giải, phạm vi và độ chính xác để dễ dàng và nhanh chóng xác định các vấn đề trước khi chúng trở thành thất bại tốn kém.