Máy ảnh nhiệt testo 871 (Sao chép)

  • Nhiệt độ bảo quản

    -30 đến +60 ° C

     

  • Nhiệt độ hoạt động

    -15 đến +50 ° C