Máy chụp hình nhiệt Fluke TiX520

Máy chụp hình nhiệt Fluke TiX520 là một camera hồng ngoại chuyên nghiệp được các kỹ sư sử dụng nhiều với tất cả các tính năng cần thiết để thực hiện tốt công việc