Máy đo áp suất testo 526-2

    • Nhiệt độ vận hành : 0 đến +50 °C
    • Bộ nhớ : 100 kB; 25,000 giá trị đo
    • Nhiệt độ lưu trữ : -20 đến +70 °C
    • Khối lượng : 300 g
    Danh mục: