Máy đo áp suất testo 549i

    2,260,000

    • Nhiệt độ bảo quản: -20 đến +60 °C
    • Nhiệt độ vận hành: -20 đến +50 °C
    • Kích thước: 148 x 36 x 23 mm
    Danh mục: